Weblogposting | Datum: 29-09-2015


Vier discussietafels op het gemeenteplein

Door: CROWKennis maken en ervaringen delen met andere gemeenten en marktpartijen? Kom naar een van de vier discussietafels tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 7 en 8 oktober 2015. CROW organiseert er in samenwerking met kennisnetwerk CROW Levende Stad het gemeenteplein.

Onder het motto 'iedereen is deskundig, iedereen kan van elkaar leren', krijgen alle deelnemers tijdens de discussies volop de ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen.

Vier discussietafels<>
Tijdens deze twee dagen staan vier thema's centraal op het gemeenteplein. Ieder dagdeel staat er een ander thema op de agenda en per thema zijn er twee partnergemeenten van CROW Levende Stad die graag hun praktijkervaring delen. Na de inspirerende verhalen van de gemeenten mag de discussie losbranden.

Beeldkwaliteit: woensdag 7 oktober om 11.30 uur<>
Monique Markus en Patrick van Egten van de gemeente Den Helder vertellen hoe beeldgericht werken is gegroeid van een communicatiemiddel met het gemeentebestuur tot een complete werkmethode voor integraal beheer van de openbare ruimte.

Dennis de Heer vertelt hoe het beeldgericht werken in de gemeente Hoorn is begonnen en hoe het tegenwoordig wordt toegepast. Een aantal onderdelen loopt prima, maar er zijn ook genoeg zaken die nog lang niet optimaal werken of nog veel tijd kosten.

Assetmanagement: woensdag 7 oktober om 14.30 uur<>
Enthousiast zijn over Assetmanagement is één, het goed inlijven in je organisatie en politiek draagvlak vinden zijn minstens zo belangrijk. De gemeente Rheden heeft alweer een tijd geleden assetmanagement ingezet op een praktische manier. Ze kunnen daar van alles over vertellen. Rheden is daarnaast benieuwd hoe de bezoekers assetmanagement zowel als werkwijze als op het gebied van draagvlak heeft opgepakt.

De gemeente Alphen aan den Rijn zoekt naar de juiste argumenten om een heldere discussie te kunnen voeren. Hebben we het allemaal over dezelfde waarden, zijn de rollen helder en over welke assets hebben we het eigenlijk?

Onkruid: donderdag 8 oktober om 11.30 uur<>
Vanaf 2016 stapt de gemeente Zaanstad over op chemievrij onkruidbeheer. Naast de wettelijke verplichting wil de gemeente zelf ook chemievrij aan de slag. Het wordt dan ook meteen groot aangepakt, het budget voor onkruid beheer wordt verdubbeld. Maar hoe krijg je direct deze grote aanpak voor elkaar en hoe creëer je politiek draagvlak voor onkruidbeheer?

Hoe in de gemeente Tholen chemievrij onkruidbestrijding exact ingevuld gaat worden, is nog niet bekend. Wel is vooruitlopend op het verbod het budget opgehoogd. Verder werken ze in Zeeland samen in het project 'Schoon water in Zeeland' waar een van de deelprojecten is om te onderzoeken hoe we deze problematiek aan kunnen pakken.

Beeldbestekken: donderdag 8 oktober om 14.30 uur<>
De gemeente Apeldoorn heeft onlangs een nieuw groenbestek op de markt gezet. Dit bestek is Europees aanbesteed. Ernst Jan Mulderij vertelt hoe de gemeente dit gedaan heeft. Welke contractvorm is gekozen en waarom?

Bij de gemeente Amstelveen is een vastgesteld ambitieniveau leidend op de bedrijfsvoering. Sommige wijken worden onderhouden door integrale bestekken en andere wijken door de eigen dienst. Silvester Schram en Frank van der Neut vertellen over hoe één uitvoeringsorganisatie nu voor twee gemeenten (Amstelveen & Aalsmeer) de beeldkwaliteit realiseert (met ieder een eigen kwaliteitscatalogus en ambitieniveau), hoe ze rapporteren over beeldkwaliteit en laat zien hoe ze met pda's de beeldkwaliteit buiten inspecteren.

Aanmelden voor één of meerdere discussies? Tijdens het registreren voor de Dag van de Openbare Ruimte komt u automatisch 'langs' de pagina waarop u zich kunt aanmelden. Deelname is gratis.


Deel dit artikel:                   

Minder grondrisico's dankzij nieuwe website
Nieuwsbericht
Helpdesk stikstof vanaf 14 oktober voor iedereen bereikbaar
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Kustonderhoud Callantsoog van start
Nieuwsbericht
Lichte afname werkvoorraad bouw in juni
Nieuwsbericht
Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot
Nieuwsbericht
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor sterke regio
Nieuwsbericht
Staatssecretaris Van Veldhoven: 'Deel van klimaatbudget naar betonakkoord'
Nieuwsbericht
Unieke bodemdalingsmeetsite in Nederland operationeel
Weblogposting
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Onderhoud infrastructuur eindelijk op de politieke kaart: nú doorpakken
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht
Afname werkvoorraad in de grond- en waterbouw
Nieuwsbericht
Nederlandse techniek voor biologische bodemversteviging voor het eerst toegepast in havengebied Toronto
Nieuwsbericht
Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd
Nieuwsbericht
Van Gelder Telecom neemt B.S.T. Telecom Service & installatie over
Nieuwsbericht


[Banners]