ProjectBovenbouwvernieuwingRecent projectnieuws
24-11-2009 ProRail vervolgt werkzaamheden aan Zeeuwse lijn
22-09-2009 Kamerbrief over voortgang spooronderhoud en taakgroep
22-09-2009 ProRail vervolgt werkzaamheden aan Zeeuwse lijn
Algemene projectinformatie
De gemiddelde leeftijd van het spoor neemt toe, indien er geen vervanging plaatsvindt. Vanaf een bepaalde leeftijd leidt dit enerzijds tot een toename van de onderhoudskosten, anderzijds kan het nodig zijn om de functionaliteit te beperken om zodoende de veiligheid te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld door snelheidsbeperkingen en/of aslastbeperkingen. Het vervoer per trein zou daardoor minder aantrekkelijk worden voor zowel personenvervoer als goederenvervoer. Op langere termijn kan het nodig zijn om, omwille van de veiligheid, betreffende lijn zelfs te sluiten.

Het beperken van de functionaliteit en het stijgen van de onderhoudskosten kan voorkomen worden door de infrastructuur elementen op tijd te vervangen, voordat de onderhoudskosten te sterk toenemen en voordat verlies aan functionaliteit optreedt. Voor het onderdeel bovenbouw (rails en dwarsliggers) is hiervoor een programma opgezet. Hierbij wordt per jaar gemiddeld ongeveer 80-100 km bovenbouw vervangen. Dit is een continu proces, dat elk jaar zal plaatsvinden. Op het moment dat het ‘laatste’ stuk oude spoor is vervangen, is het alweer nodig om het eerste vervangen stuk spoor opnieuw te vervangen.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Beheer en onderhoud
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Categorie:  Grote onderhoudsprojecten
Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Onderhoud
MIRT 2008:  Onderhoud
MIT 2007:  Onderhoud
MIT 2006:  Onderhoud
MIT 2005:  Onderhoud


Investeringen:
Kosten:  € 1.500 mln
Raming kosten: E 1,5 mld (periode 2008 - 2013).
Bron: MIRT 2009