ProjectBreda Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject)Recent projectnieuws
29-07-2016 Station Breda officieel opgeleverd
24-06-2016 Mijlpaal station Breda: nieuwe reizigerspassage helemaal opengesteld
26-05-2016 Laatste baksteen station Breda
Algemene projectinformatie
De huidige Euregionale positie van Breda kan uitgebouwd worden wanneer de stad via een shuttle is verbonden met de HSL-Zuid. Breda Centraal is door het Rijk aangewezen als NSP.

Het station en het gebied worden integraal ontwikkeld tot toplocatie voor wonen, Euregionale ondernemingen en voorzieningen. Het bestaande station wordt vervangen door een OV-terminal.
Bron: MIRT 2015Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Regio:  Zuid
Provincie:  Noord-Brabant

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2015:  Realisatie
MIRT 2014:  Realisatie
MIRT 2013:  Realisatie
MIRT 2012:  Realisatie
MIRT 2011:  Realisatie
MIRT 2010:  Realisatie
MIRT 2009:  Realisatie
MIRT 2008:  Realisatie
MIT 2007:  Realisatie
MIT 2006:  Realisatie
MIT 2005:  Planstudie
MIT 2004:  Planstudie

Investeringen:
Investeringsproject van:  Ministerie IenM
Kosten:  € 100 mln
Totale taakstellende bijdrage IenM bedraagt € 100 mln.
• OV-terminal: € 75 mln Infrafonds, € 9 mln Hoofdstuk XII
• Gebiedsontwikkeling: € 16 mln Hoofdstuk XII

Bij Voorjaarsnota 2104 is het projectbudget opgehoogd met € 7,8 mln. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 11,4 mln. Dit heeft voor € 9,3 mln betrekking op de OV-Terminal en voor € 2,1 mln op het geluidscherm. Bij het opstellen van de businesscase is er van uitgegaan dat een deel van de kosten voor de OV-terminal gefinancierd kon worden via beheer- en instandhouding, die bijdrage blijft evenwel uit. Daarnaast is het contract met de aannemer van de geluidschermen opgezegd en het resterend werk opnieuw aanbesteed, wat tot meerkosten heeft geleid.
Bron: MIRT 2015

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
Breda


Planning project
Start realisatie: 2006
Openstelling: 2018


Nota's
Masterplan Centraal Breda
In dit masterplan uit mei 2003 staan de uitgangspunten voor de ontwikkingen in de Stationskwartier die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Beeldkwaliteitsplan, Bestemmingsplan, ontwerp Buitenruimteplan
Het Beeldkwaliteitsplan Stationskwartier, het Bestemmingsplan Stationskwartier en het ontwerp Buitenruimteplan Stationskwartier zijn de drie concrete uitwerkingen van het Masterplan Centraal Breda. In het voorjaar van 2007 bespreekt Breda het ontwerp Buitenruimteplan met de klankbordgroepen uit de wijken. Het is de verwachting dat het college het ontwerp buitenruimteplan eind april 2007 vrijgeeft voor inspraak.

Bron: Gemeente Breda
Besluitvorming
• 2005: tussenovereenkomst tussen rijk, de gemeente Breda, Provincie Noord- Brabant, ProRail B.V., NS Vastgoed B.V. en NS Stations over het opstellen van een Voorlopig Ontwerp OV-Terminal.
• 2005: het rijk en de spoorsector zijn een gezamenlijke financiering van het derde perron met bijbehorende sporenlay-out overeengekomen.
• 2006: bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Breda, VROM en VenW over de voorwaarden waaronder de NSP-subsidie en MIT-subsdie worden verstrekt.
• 2007: raamovereenkomst tussen NS, VenW, VROM, ProRail en NSP-gemeenten Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en Utrecht met afspraken over de (financiële) bijdrage van de NS en de uitvoering.
• 2008: er is voldaan aan de voorwaarden voor het verstrekken van subsidies door VROM en VenW en voor besluit tot realisatie door de opdrachtgevers ProRail, Gemeente Breda, NS Ontwikkeling en NS Stations.
Bron: MIRT 2009
Uitvoerders