ProjectProgramma SpoorzoneontwikkelingRecent Infrasite Projectnieuws
18-07-2011 Aanmelding nieuwe projecten Crisis- en herstelwet
06-07-2011 BAM verwerft opdracht bouw station Groningen Europapark
31-03-2011 Onderzoek DHV: Crisis- en Herstelwet levert forse tijdwinst op
Meer nieuws over dit projectAlgemene projectinformatie
Eén van de ambities van het kabinet Balkenende IV voor de verstedelijkingsopgave in de komende jaren is de jaarlijkse realisatie van 80.000 tot 83.000 nieuwe woningen. Doelstelling is om 25-40% van de nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. De ‘makkelijke’ locaties, zeker binnenstedelijk, zijn echter niet altijd beschikbaar of conflicteren met eisen van milieu of duurzaamheid. In toenemende mate komen dus complexe (functieveranderings)locaties in beeld, zoals binnenstedelijke spoorzonelocaties. Door integrale gebiedsontwikkeling kunnen deze locaties ruimte bieden voor binnenstedelijke woningbouw en commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Om daadwerkelijk tot ontwikkeling van deze locaties te kunnen komen, is een gezamenlijke inzet van gemeenten en andere partijen nodig. Het gaat immers veelal om complexe locaties met allerlei milieubelemmeringen, externe veiligheidsproblemen en gebrekkige ontsluiting.
Daarnaast bestaat een tekort aan alternatieve rangeerterreinen in de buitengebieden. De ministeries van VROM en VenW werken samen met de NS en ProRail in dit programma om de gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van binnenstedelijke spoorzones. Dit voorjaar is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van herontwikkeling van binnenstedelijke spoorzonelocaties. Op basis hiervan zijn de spoorzones van Groningen, Nijmegen, Amersfoort en Zwolle als voorbeeldproject geselecteerd.
Door middel van deze voorbeeldprojecten wordt verkend welke inzet vanuit het rijk nodig is bij spoorzoneontwikkeling in de Nederlandse binnensteden.

Bron: MIRT 2009


Binnenstedelijke spoorzonelocaties zijn een typisch voorbeeld van locaties waar nog ruimte te vinden is voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Om tot ontwikkeling van deze locaties te kunnen komen, is een gezamenlijke inzet van gemeenten en andere partijen nodig. Het gaat hier vaak om complexe locaties met o.a. milieubelemmeringen, externe veiligheidsproblemen en gebrekkige ontsluiting.

In het voorjaar van 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van herontwikkeling van binnenstedelijke spoorzonelocaties. Op basis hiervan zijn vier voorbeeldprojecten geselecteerd, die worden ondersteund in een nieuw programma Spoorzoneontwikkeling: Groningen, Amersfoort, Zwolle en Nijmegen. De voorbeeldprojecten moeten lessen opleveren voor andere spoorzone-initiatieven in Nederland.

Het programma Spoorzoneontwikkeling wordt opgenomen in de verkenningentabel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Bron: persbericht VROM (26-04-2008)

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VROMGemeenten in het projectgebied
Voorbeeldprojecten: Groningen, Nijmegen, Amersfoort, Zwolle.


Mijlpalen
Project: Programma Spoorzoneontwikkeling
Deelproject:
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start: 26-06-2008
Gereed: onbekendUitvoerders
Infrasite Projectnieuws
18-07-2011 Aanmelding nieuwe projecten Crisis- en herstelwet
06-07-2011 BAM verwerft opdracht bouw station Groningen Europapark
31-03-2011 Onderzoek DHV: Crisis- en Herstelwet levert forse tijdwinst op
18-02-2011 Traverse Zwolle feestelijk geopend
19-01-2011 Meld uw project aan voor derde ronde Crisis- en herstelwet
18-11-2010 Eerste gedeelte Tijdelijke Traverse Station Zwolle geplaatst
15-11-2010 Plaatsing eerste deel traverse station Zwolle
08-10-2010 Tweede tranche Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet ter inspraak
30-09-2010 Station Amersfoort heeft eerste perronkap met zonnecellen
13-09-2010 Eerste spade grond in bij station Groningen Europapark
15-07-2010 Movares krijgt opdracht voor stationsgebied Groningen
09-07-2010 Projecten geselecteerd voor eerste tranche Crisis- en herstelwet
31-05-2010 Station Groningen Europapark krijgt stoere, titanium vleugels
04-12-2008 Spoorzone-ontwikkeling grote kans voor binnensteden
26-08-2008 Ontwikkeling Nijmeegse spoorzone landelijk voorbeeld
26-06-2008 Rijk en spoorsector helpen herontwikkeling van vier spoorzones op gang


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (feb 2019)
Nieuwsbericht
Interview met Anne Koudstaal van KWS over PlasticRoad
Artikel
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Rijkswaterstaat start met aangepast selectiebeleid bij aanbestedingen GWW
Nieuwsbericht
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
Werkvoorraad bouw met één tiende maand gedaald
Nieuwsbericht
Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen: Toekomstdag en Toekomstplein!
Weblogposting
Kansrijke ideeën gezocht voor toekomst Noordersluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Rogier van der Sande nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen
Nieuwsbericht
Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland
Nieuwsbericht
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Nieuwsbericht
Groen licht voor Betonakkoord
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Artikel
DUURZAAM GWW: Vertaal concrete projectambities in duurzaam resultaat
Weblogposting
Rijkswaterstaat gunt beheer en onderhoud 3 kanalen aan combinatie 'PARK'
Nieuwsbericht
Gunstige tijden voor zzp'ers in de bouw
Nieuwsbericht
Vervolg kribverlaging Pannerdensch Kanaal start met aanbesteding
Nieuwsbericht
Groningen krijgt living lab bouwkundige en infrastructurele innovaties
Nieuwsbericht
[Banners]