ProjectGreenport BoskoopRecent Infrasite Projectnieuws
16-11-2007 Eerste investeringen in ruimtelijke prioriteiten kabinet
Meer nieuws over dit projectAlgemene projectinformatie
De Greenport Boskoop is een compleet agribusinesscomplex van internationale schaal. De boomteeltsector in deze regio heeft, vanwege het intensieve karakter, een relatief groot belang voor de werkgelegenheid.

De ligging in het Groene Hart stelt enerzijds stringente eisen aan infrastructuur, bereikbaarheid en waterbeheer, anderzijds biedt de strategische ligging nabij andere greenports, de mainport Schiphol en achterlandverbindingen grote kansen voor versterking van dit sierteeltcentrum. De veranderende markt, het belang van een meer duurzame productie en de toenemende ruimtedruk noodzaken tot herstructurering van het boomteeltcluster in de regio Boskoop.

De bereikbaarheid van het internationale handels en productiecentrum van Greenport Boskoop is van groot belang. Het sluipverkeer en zware vrachtverkeer op de smalle wegen belemmeren het huidige functioneren van de boomkwekerijbedrijven in het gebied. De mensen, die in dit gebied wonen, ondervinden tevens last van de verkeersproblematiek in en rond het sierteeltcentrum Boskoop.

Om de sterke productie- en handelsstructuur te handhaven, is het vasthouden van groeiende handelskwekerijen noodzakelijk. Ruimte en bereikbaarheid zijn daarbij sterk bepalend. Daarom wordt ingezet op herstructurering van het sierteeltgebied Boskoop-Oost inclusief de aanleg van een ontsluitingsweg. Dit alles leidt tot een betere ontsluiting/bereikbaarheid, tot extra ruimte voor groeiende handelskwekerijen en tot een meer efficiënte bedrijfsvoering van deze bedrijven. Tevens wordt de landschappelijke kwaliteit verbeterd. Wanneer het vrachttransport niet meer door de kern Boskoop hoeft, maar er omheen geleid wordt, zal de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio sterk verbeteren.

LNV is beleidsverantwoordelijk voor de greenports. Voorts ligt de regie voor de totale aanpak van de herstructurering bij de provincie. De overheid schept randvoorwaarden voor herstructurering (infrastructuur, faciliteren procesregie). Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de herstructurering van de bedrijven.

Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Integrale gebiedsopgaven

Regio:  West
Provincie:  Zuid-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Realisatie
MIRT 2008:  Planstudie


Investeringen:
Investeringsproject van:  LNV
Kosten:  € 4 mln
Taakstellend budget E 4 mln uit het Nota-Ruimtebudet; deze middelen worden beschikbaar gesteld via de Bestuursovereenkomst ILG.
Bron: MIRT 2009Gemeenten in het projectgebied
Boskoop


Mijlpalen
Project: Greenport Boskoop
Deelproject: Geheel project
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start: 00-00-2008
Gereed: 00-00-2010Besluitvorming
Er is een greenportvisie, waar gemeente en sector zich achter geschaard hebben.
Bron: MIRT 2009

Infrasite Projectnieuws
16-11-2007 Eerste investeringen in ruimtelijke prioriteiten kabinet


Deel dit artikel:                   

Rogier van der Sande nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen
Nieuwsbericht
Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland
Nieuwsbericht
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Nieuwsbericht
Groen licht voor Betonakkoord
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Artikel
DUURZAAM GWW: Vertaal concrete projectambities in duurzaam resultaat
Weblogposting
Rijkswaterstaat gunt beheer en onderhoud 3 kanalen aan combinatie 'PARK'
Nieuwsbericht
Gunstige tijden voor zzp'ers in de bouw
Nieuwsbericht
Vervolg kribverlaging Pannerdensch Kanaal start met aanbesteding
Nieuwsbericht
Groningen krijgt living lab bouwkundige en infrastructurele innovaties
Nieuwsbericht
Tussenstand grootschalig kustonderzoek
Nieuwsbericht
Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk
Nieuwsbericht
Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
OnderhoudNL over Miljoenennota: 'Kostenstijging remt groei'
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
Buitenriolering onder vrij verval: reageer op nieuwe normenserie
Nieuwsbericht
Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
Nieuwsbericht
[Banners]
[Andere events]