ProjectProject ReistijdverbeteringRecent Infrasite Projectnieuws
12-11-2009 Huizinga: vervoerders verplicht actuele OV-reisinformatie te geven
09-09-2009 Kamerbrief over reistijdverbetering en ERTMS
03-07-2009 VenW: multimodale en actuele reisinfo altijd beschikbaar
Meer nieuws over dit projectAlgemene projectinformatie
In de discussies over de dienstregeling 2007 lag de nadruk op de reistijden van, naar, binnen en tussen de landsdelen. Er moeten maatregelen genomen worden om de reistijden op deze trajecten op korte termijn te verbeteren.

In de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2006 (Kamerstuk 29984 nr. 82) zijn maatregelen op het gebied van alternatieve bedieningsmodellen, efficiëntere benutting van goederenpaden, plannormen en infrastructuur genoemd om de reistijden op korte termijn te verbeteren. De infrastructurele maatregelen betreffen:
  • Aanleg van een extra perron te Deventer (E 15,5 mln)'
  • Uitbreiden van een wachtspoor bij Beilen (E 4,8 mln)
  • Infrastructurele versnellingsmaatregelen op het baanvak Sittard-Heerlen (E 23,8 mln)
Daarnaast zijn maatregelen voorgesteld met betrekking tot rijden met 160 km/uur op daarvoor reeds geschikte baanvakken (Den Haag Mariahoeve - Hoofddorp, Amsterdam Bijlmer Arena - Utrecht, Boxtel - Eindhoven tussen Liempde en Eindhoven Beukenlaan en de Flevolijn tussen Hollandse Brug en Lelystad). Op verzoek van de Tweede Kamer vindt nader onderzoek plaats naar de toe te passen beveiligingssystematiek bij rijden met 160 km/uur. Deze kwestie is voorgelegd aan de Europese Commissie.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Beheer en onderhoud
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Onderhoud
MIRT 2008:  Onderhoud


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenW
Kosten:  € 83,3 mln
Taakstellend budget is E 83,3 mln. Hiervan is E 44,1 mln bestemd voor het pakket infrastructurele versnellingsmaatregelen. De overige middelen zijn gereserveerd voor mogelijke maatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar rijden met 160 km/uur op daarvoor reeds geschikte baanvakken
Bron: MIRT 2009
Gemeenten in het projectgebied
Den Haag Mariahoeve – Hoofddorp, Amsterdam Bijlmer Arena – Utrecht, Boxtel – Eindhoven tussen Liempde en Eindhoven Beukenlaan en de Flevolijn tussen Hollandse Brug en Lelystad.


Mijlpalen
Project: Project Reistijdverbetering
Deelproject: Geheel project
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start: 31-12-2007
Gereed: 2008 - 2009Besluitvorming
Het budget voor de infrastructurele reistijdverbetermaatregelen is door de Tweede Kamer per amendement bij de begroting voor 2007 vastgelegd (amendement Van Hijum/Dijksma, Kamerstuk 30800 A nr. 18).

De Kamerbrief van 18 december 2006 (Kamerstuk 29984 nr. 82), inclusief de aangekondigde maatregelen, is behandeld tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 17 januari 2007.
Kamerbrief Dienstregeling 2007 (18-12-2006)

De nadere invulling van het pakket infrastructurele maatregelen is voorgesteld in de brief aan de Tweede Kamer van 21 januari 2008 (Kamerstuk 29984 nr. 115). Tijdens het Algemeen Overleg van 10 april 2008 heeft de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat ingestemd met de voorgestelde infrastructurele maatregelen bij Deventer, Beilen en Sittard-Heerlen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer om nader onderzoek gevraagd over de beveiligingssystematiek bij rijden met 160 km/uur.
Bron: MIRT 2009

Infrasite Projectnieuws
12-11-2009 Huizinga: vervoerders verplicht actuele OV-reisinformatie te geven
09-09-2009 Kamerbrief over reistijdverbetering en ERTMS
03-07-2009 VenW: multimodale en actuele reisinfo altijd beschikbaar
14-07-2008 Kamervragen over reistijdverbetering Noord-Oost corridor
18-06-2008 Kamerbrief over snelheidverhoging treinen naar 160 km/u
23-01-2008 Kamerbrief over het project Reistijdverbetering
26-06-2007 Kamerbrief over Reistijdverbetering en NS-dienstregeling 2008
18-12-2006 Kamerbrief Dienstregeling 2007


Deel dit artikel:                   

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
OnderhoudNL over Miljoenennota: 'Kostenstijging remt groei'
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
Buitenriolering onder vrij verval: reageer op nieuwe normenserie
Nieuwsbericht
Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
Nieuwsbericht
Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Tien jaar zand voor kustonderhoud en bouw
Nieuwsbericht
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
Betonakkoord ondertekend, nu aan de slag
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Riek Siertsema nieuwe voorzitter Aannemersfederatie Nederland
Nieuwsbericht
Overheid stelt open BIM-standaarden NLCS en COINS verplicht
Nieuwsbericht
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
Structuurvisie voor de ondergrond
Nieuwsbericht
Duurzaamheidsverslag 2017: Doorbouwen aan duurzaamheid
Nieuwsbericht
InfraTech 2019 toont neus voor innovatie met infra awards
Nieuwsbericht
Geslaagde editie van de INTERMAT, in het teken van innovatie en business
Weblogposting
[Banners]