ProjectProject ReistijdverbeteringRecent projectnieuws
12-11-2009 Huizinga: vervoerders verplicht actuele OV-reisinformatie te geven
09-09-2009 Kamerbrief over reistijdverbetering en ERTMS
03-07-2009 VenW: multimodale en actuele reisinfo altijd beschikbaar
Algemene projectinformatie
In de discussies over de dienstregeling 2007 lag de nadruk op de reistijden van, naar, binnen en tussen de landsdelen. Er moeten maatregelen genomen worden om de reistijden op deze trajecten op korte termijn te verbeteren.

In de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2006 (Kamerstuk 29984 nr. 82) zijn maatregelen op het gebied van alternatieve bedieningsmodellen, efficiëntere benutting van goederenpaden, plannormen en infrastructuur genoemd om de reistijden op korte termijn te verbeteren. De infrastructurele maatregelen betreffen:
  • Aanleg van een extra perron te Deventer (E 15,5 mln)'
  • Uitbreiden van een wachtspoor bij Beilen (E 4,8 mln)
  • Infrastructurele versnellingsmaatregelen op het baanvak Sittard-Heerlen (E 23,8 mln)
Daarnaast zijn maatregelen voorgesteld met betrekking tot rijden met 160 km/uur op daarvoor reeds geschikte baanvakken (Den Haag Mariahoeve - Hoofddorp, Amsterdam Bijlmer Arena - Utrecht, Boxtel - Eindhoven tussen Liempde en Eindhoven Beukenlaan en de Flevolijn tussen Hollandse Brug en Lelystad). Op verzoek van de Tweede Kamer vindt nader onderzoek plaats naar de toe te passen beveiligingssystematiek bij rijden met 160 km/uur. Deze kwestie is voorgelegd aan de Europese Commissie.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Beheer en onderhoud
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Onderhoud
MIRT 2008:  Onderhoud


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenW
Kosten:  € 83,3 mln
Taakstellend budget is E 83,3 mln. Hiervan is E 44,1 mln bestemd voor het pakket infrastructurele versnellingsmaatregelen. De overige middelen zijn gereserveerd voor mogelijke maatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar rijden met 160 km/uur op daarvoor reeds geschikte baanvakken
Bron: MIRT 2009
Gemeenten in het projectgebied
Den Haag Mariahoeve – Hoofddorp, Amsterdam Bijlmer Arena – Utrecht, Boxtel – Eindhoven tussen Liempde en Eindhoven Beukenlaan en de Flevolijn tussen Hollandse Brug en Lelystad.