ProjectDelft ClusterRecent Infrasite Projectnieuws
02-03-2007 CROW start werkgroep Langsvlakheidseisen
02-03-2007 CROW start werkgroep Overgangsconstructies
Meer nieuws over dit projectAlgemene projectinformatie
De doelstelling van Delft Cluster is het ontwikkelen en verspreiden van interdisciplinaire en gevalideerde kennis voor de Grond-, Weg en Waterbouwsector. Daarbij focusseert de cluster zich op de twee - onderling verweven – brandpunten: infrastructuur en water.

Het Delft Cluster-programma is verdeeld in 6 deelprojecten die gezamenlijk een afspiegeling geven van de vragen uit de sector. Deze zes kernthema’s zijn:
 • 1. Beheerst benutten van de ondergrond;
 • 2. Onderhoudsarme infrastructuur;
 • 3. Techniek in besluitvorming;
 • 4. Hoogwater en overstromingsrisico’s;
 • 5. Ruimtelijk plannen met water;
 • 6. Stedelijk waterbeheer.
Om focus te houden en op samenhang te sturen, heeft het DC-programma maximaal 4 subprojecten per thema, met in totaal 19 subprojecten
 • Beheerst boren in stedelijk gebied;
 • Consequenties van beslissingen bij planontwikkeling;
 • Delft Cluster Bestuur;
 • Delft Cluster Bureau;
 • Delft Cluster Raad van Toezicht;
 • Delft Cluster Wetenschappelijke Adviesraad;
 • Drinkwater, topkwaliteit voor de 21-ste eeuw;
 • Duurzaam beheer van aardebanen;
 • Duurzaam beheer van betonconstructies voor wegen;
 • Duurzame ontwikkeling van de Noordzee en de kustzone;
 • Innovatief ondiep bouwen;
 • Innovatieve drinkwaterzuivering;
 • Instrumenten voor de implementatie van de KRW;
 • Integraal stedelijk waterbeheer;
 • Nieuw perspectief voor funderingen en bouwputten;
 • Onderhoudsstrategie in gebieden met slappe grond;
 • Risicomanagement;
 • Veiligheid tegen overstromingen;
 • Voorspelbare ondergrond voor infrastructuur;
 • Water als ordenend principe;
 • Waterbeheer;
 • Waterkwaliteit en calamiteiten;
 • Wateroverlast, droogte, verzilting en bodemdaling;
 • Wetlands;
Op www.delftcluster.nl vindt u een overzicht de deelnemers en de projecten.

Als u wilt participeren in Delft Cluster neemt u dan contact op met info@delftcluster.nl

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Hoofdwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Investeringen:
Kosten:  € 44 mln
De omvang van het Delft Cluster-BSIK-programma is ongeveer 44 mln € waarvan 20,5 mln € uit BSIK, 19 mln€ eigen bijdrage van de instituten en 4,5 mln€ van het bedrijfsleven.Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Mijlpalen
Project: Delft Cluster
Deelproject:
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start:
Gereed:
Project: Delft Cluster
Deelproject:
Werk:
Mijlpaal:
Fase: Realisatiefase
Dit project zit in de Realisatiefase.
Er zijn van dit project nog geen mijlpalen bekend. Voor meer informatie klikt u op bovenstaande link.Nota's
Nulmeting
Als basis voor de monitoring van de voortgang van Delft Cluster is de Nulmeting ontwikkeld. In de nulmeting staat precies beschreven wat de doelen van de projecten en het programma zijn, hoe we die doelen gaan bereiken en welke deliverables we wanneer denken af te leveren. Speerpunten, brugprojecten en de omschrijving van maatschappelijke, wetenschappelijke en economische waardecreatie treft u hierin aan. In het logboek is dit per project uitgewerkt. U treft de Nulmeting met het logboek (als bijlage) aan op de website van delftcluster
Projectorganisatie
Het Delft Clusterbureau
Het DC-bureau operationaliseert de verschillende doelen en randvoorwaarden die vanuit de diverse plannen (business-proposal DC, meerjarenplan DC 2004-2009) en gremia (Bestuur, OCW,Senter/Novem en Wetenschappelijke Advies Raad) vastgesteld zijn.

Delft Cluster
Postbus 69
2600 AB Delft
Keverling Buismanweg 4
2628 CL Delft
Tel: +31 (0)15 2693793
Fax: +31 (0)15 2693799

Infrasite Projectnieuws
02-03-2007 CROW start werkgroep Langsvlakheidseisen
02-03-2007 CROW start werkgroep Overgangsconstructies


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (feb 2019)
Nieuwsbericht
Interview met Anne Koudstaal van KWS over PlasticRoad
Artikel
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Rijkswaterstaat start met aangepast selectiebeleid bij aanbestedingen GWW
Nieuwsbericht
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
Werkvoorraad bouw met één tiende maand gedaald
Nieuwsbericht
Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen: Toekomstdag en Toekomstplein!
Weblogposting
Kansrijke ideeën gezocht voor toekomst Noordersluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Rogier van der Sande nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen
Nieuwsbericht
Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland
Nieuwsbericht
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Nieuwsbericht
Groen licht voor Betonakkoord
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Artikel
DUURZAAM GWW: Vertaal concrete projectambities in duurzaam resultaat
Weblogposting
Rijkswaterstaat gunt beheer en onderhoud 3 kanalen aan combinatie 'PARK'
Nieuwsbericht
Gunstige tijden voor zzp'ers in de bouw
Nieuwsbericht
Vervolg kribverlaging Pannerdensch Kanaal start met aanbesteding
Nieuwsbericht
Groningen krijgt living lab bouwkundige en infrastructurele innovaties
Nieuwsbericht
[Banners]