ProjectDelft ClusterRecent Infrasite Projectnieuws
02-03-2007 CROW start werkgroep Langsvlakheidseisen
02-03-2007 CROW start werkgroep Overgangsconstructies
Meer nieuws over dit projectAlgemene projectinformatie
De doelstelling van Delft Cluster is het ontwikkelen en verspreiden van interdisciplinaire en gevalideerde kennis voor de Grond-, Weg en Waterbouwsector. Daarbij focusseert de cluster zich op de twee - onderling verweven – brandpunten: infrastructuur en water.

Het Delft Cluster-programma is verdeeld in 6 deelprojecten die gezamenlijk een afspiegeling geven van de vragen uit de sector. Deze zes kernthema’s zijn:
 • 1. Beheerst benutten van de ondergrond;
 • 2. Onderhoudsarme infrastructuur;
 • 3. Techniek in besluitvorming;
 • 4. Hoogwater en overstromingsrisico’s;
 • 5. Ruimtelijk plannen met water;
 • 6. Stedelijk waterbeheer.
Om focus te houden en op samenhang te sturen, heeft het DC-programma maximaal 4 subprojecten per thema, met in totaal 19 subprojecten
 • Beheerst boren in stedelijk gebied;
 • Consequenties van beslissingen bij planontwikkeling;
 • Delft Cluster Bestuur;
 • Delft Cluster Bureau;
 • Delft Cluster Raad van Toezicht;
 • Delft Cluster Wetenschappelijke Adviesraad;
 • Drinkwater, topkwaliteit voor de 21-ste eeuw;
 • Duurzaam beheer van aardebanen;
 • Duurzaam beheer van betonconstructies voor wegen;
 • Duurzame ontwikkeling van de Noordzee en de kustzone;
 • Innovatief ondiep bouwen;
 • Innovatieve drinkwaterzuivering;
 • Instrumenten voor de implementatie van de KRW;
 • Integraal stedelijk waterbeheer;
 • Nieuw perspectief voor funderingen en bouwputten;
 • Onderhoudsstrategie in gebieden met slappe grond;
 • Risicomanagement;
 • Veiligheid tegen overstromingen;
 • Voorspelbare ondergrond voor infrastructuur;
 • Water als ordenend principe;
 • Waterbeheer;
 • Waterkwaliteit en calamiteiten;
 • Wateroverlast, droogte, verzilting en bodemdaling;
 • Wetlands;
Op www.delftcluster.nl vindt u een overzicht de deelnemers en de projecten.

Als u wilt participeren in Delft Cluster neemt u dan contact op met info@delftcluster.nl

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Hoofdwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Investeringen:
Kosten:  € 44 mln
De omvang van het Delft Cluster-BSIK-programma is ongeveer 44 mln € waarvan 20,5 mln € uit BSIK, 19 mln€ eigen bijdrage van de instituten en 4,5 mln€ van het bedrijfsleven.Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Mijlpalen
Project: Delft Cluster
Deelproject:
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start:
Gereed:
Project: Delft Cluster
Deelproject:
Werk:
Mijlpaal:
Fase: Realisatiefase
Dit project zit in de Realisatiefase.
Er zijn van dit project nog geen mijlpalen bekend. Voor meer informatie klikt u op bovenstaande link.Nota's
Nulmeting
Als basis voor de monitoring van de voortgang van Delft Cluster is de Nulmeting ontwikkeld. In de nulmeting staat precies beschreven wat de doelen van de projecten en het programma zijn, hoe we die doelen gaan bereiken en welke deliverables we wanneer denken af te leveren. Speerpunten, brugprojecten en de omschrijving van maatschappelijke, wetenschappelijke en economische waardecreatie treft u hierin aan. In het logboek is dit per project uitgewerkt. U treft de Nulmeting met het logboek (als bijlage) aan op de website van delftcluster
Projectorganisatie
Het Delft Clusterbureau
Het DC-bureau operationaliseert de verschillende doelen en randvoorwaarden die vanuit de diverse plannen (business-proposal DC, meerjarenplan DC 2004-2009) en gremia (Bestuur, OCW,Senter/Novem en Wetenschappelijke Advies Raad) vastgesteld zijn.

Delft Cluster
Postbus 69
2600 AB Delft
Keverling Buismanweg 4
2628 CL Delft
Tel: +31 (0)15 2693793
Fax: +31 (0)15 2693799

Infrasite Projectnieuws
02-03-2007 CROW start werkgroep Langsvlakheidseisen
02-03-2007 CROW start werkgroep Overgangsconstructies


Deel dit artikel:                   

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
OnderhoudNL over Miljoenennota: 'Kostenstijging remt groei'
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
Buitenriolering onder vrij verval: reageer op nieuwe normenserie
Nieuwsbericht
Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
Nieuwsbericht
Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Tien jaar zand voor kustonderhoud en bouw
Nieuwsbericht
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
Betonakkoord ondertekend, nu aan de slag
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Riek Siertsema nieuwe voorzitter Aannemersfederatie Nederland
Nieuwsbericht
Overheid stelt open BIM-standaarden NLCS en COINS verplicht
Nieuwsbericht
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
Structuurvisie voor de ondergrond
Nieuwsbericht
Duurzaamheidsverslag 2017: Doorbouwen aan duurzaamheid
Nieuwsbericht
InfraTech 2019 toont neus voor innovatie met infra awards
Nieuwsbericht
Geslaagde editie van de INTERMAT, in het teken van innovatie en business
Weblogposting
[Banners]