ProjectDelft ClusterRecent projectnieuws
02-03-2007 CROW start werkgroep Langsvlakheidseisen
02-03-2007 CROW start werkgroep Overgangsconstructies
Algemene projectinformatie
De doelstelling van Delft Cluster is het ontwikkelen en verspreiden van interdisciplinaire en gevalideerde kennis voor de Grond-, Weg en Waterbouwsector. Daarbij focusseert de cluster zich op de twee - onderling verweven – brandpunten: infrastructuur en water.

Het Delft Cluster-programma is verdeeld in 6 deelprojecten die gezamenlijk een afspiegeling geven van de vragen uit de sector. Deze zes kernthema’s zijn:
 • 1. Beheerst benutten van de ondergrond;
 • 2. Onderhoudsarme infrastructuur;
 • 3. Techniek in besluitvorming;
 • 4. Hoogwater en overstromingsrisico’s;
 • 5. Ruimtelijk plannen met water;
 • 6. Stedelijk waterbeheer.
Om focus te houden en op samenhang te sturen, heeft het DC-programma maximaal 4 subprojecten per thema, met in totaal 19 subprojecten
 • Beheerst boren in stedelijk gebied;
 • Consequenties van beslissingen bij planontwikkeling;
 • Delft Cluster Bestuur;
 • Delft Cluster Bureau;
 • Delft Cluster Raad van Toezicht;
 • Delft Cluster Wetenschappelijke Adviesraad;
 • Drinkwater, topkwaliteit voor de 21-ste eeuw;
 • Duurzaam beheer van aardebanen;
 • Duurzaam beheer van betonconstructies voor wegen;
 • Duurzame ontwikkeling van de Noordzee en de kustzone;
 • Innovatief ondiep bouwen;
 • Innovatieve drinkwaterzuivering;
 • Instrumenten voor de implementatie van de KRW;
 • Integraal stedelijk waterbeheer;
 • Nieuw perspectief voor funderingen en bouwputten;
 • Onderhoudsstrategie in gebieden met slappe grond;
 • Risicomanagement;
 • Veiligheid tegen overstromingen;
 • Voorspelbare ondergrond voor infrastructuur;
 • Water als ordenend principe;
 • Waterbeheer;
 • Waterkwaliteit en calamiteiten;
 • Wateroverlast, droogte, verzilting en bodemdaling;
 • Wetlands;
Op www.delftcluster.nl vindt u een overzicht de deelnemers en de projecten.

Als u wilt participeren in Delft Cluster neemt u dan contact op met info@delftcluster.nl

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Hoofdwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Investeringen:
Kosten:  € 44 mln
De omvang van het Delft Cluster-BSIK-programma is ongeveer 44 mln € waarvan 20,5 mln € uit BSIK, 19 mln€ eigen bijdrage van de instituten en 4,5 mln€ van het bedrijfsleven.Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite