hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 09-03-2020Hibin-leden: stikstof en PFAS remmen de groei
• Omzetgroei daalt naar 0,5%
• Groei werkgelegenheid stagneert


De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel valt in 2020 terug naar 0,5%. Acht op de tien bedrijven verwachten negatieve effecten op de omzetontwikkeling als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. In 2019 kwam de omzetstijging nog uit op een gemiddelde van 7,3%. De verwachte groeivertraging vertaalt zich ook meteen naar de arbeidsmarktontwikkeling. Twee derde van de respondenten verwacht stabilisering van het personeelsbestand. In 2019 groeide de werkgelegenheid nog met 3%. Dit blijkt uit de achttiende Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight.

In 2019 ondervond 42% van de bedrijven nog geen effecten van de PFAS- en stikstofproblematiek. De verwachtingen voor 2020 zijn somberder. Minder dan 20% van de bedrijven verwacht geen effect. Er is sprake van zowel uitstel als afstel van orders. 3% van de respondenten verwacht faillissementen bij afnemers.

Groei werkgelegenheid stagneert
32% van de ondernemers verwacht in 2020 nog een lichte groei van het aantal medewerkers. Zes op de tien verwachten stabilisatie en 11% gaat uit van een lichte afname. Naar verwachting neemt het personeelsbestand bij Hibin-leden met 0,6% toe (verwachting najaar 2019: +3%). De helft van de respondenten verwacht problemen bij het invullen van vacatures. Gebrek aan belangstelling voor de sector wordt daarbij als voornaamste reden genoemd.

Toename consumentenverkopen
De verhouding tussen omzet ten behoeve van nieuwbouw (46%) en renovatie/onderhoud (54%) is nagenoeg gelijk aan die in eerdere metingen. Woningbouw, inclusief keukens en sanitair, zal in 2020 naar verwachting verantwoordelijk zijn voor 74% van de omzet. Het omzetdeel utiliteitsbouw zal naar verwachting dalen van 14% naar 12%. Opmerkelijk is de verwachte groei van het aandeel consumentenverkopen naar 29% (was 21% in 2019). Van de 71% professionele verkopen blijft de verhouding tussen aannemers (57%) en zzp'ers/klusbedrijven (43%) gelijk.

Fysieke locatie op één
De fysieke locatie blijkt nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal. Verkoop uit voorraad of ter plaatse bestellen is goed voor 52% van de omzet (najaar 2019: 54%). E-mail is goed voor 21% en 19% van de aankopen wordt telefonisch gedaan. Het percentage directe internetverkopen is met 3,4% nagenoeg stabiel ten opzichte van 2019.

De verhoudingen tussen de verschillende verkoopkanalen zien we net als in 2019 weerspiegeld in de bedreigingen die ondernemers zien. Van de Hibin-leden ziet 6% webwinkels en online aanbieders als een bedreiging. Bedreigender vindt men (33% van de respondenten) meer directe leveringen door fabrikanten (inclusief prefabricage). De opkomst van nieuwe retailbedrijven wordt door 18% genoemd (in het voorjaar 2019 nog 38%). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden door een op de acht bedrijven als bedreiging genoemd. Klantgericht werken (67%), meer deskundigheid (48%) en logistiek en voorraadbeheer (36%) zijn de voornaamste kansen die ondernemers in de huidige markt zien. Waar in 2019 32% groei van de markt nog als kans noemde, is dat percentage dit voorjaar gedaald naar 9%. De grootste uitdagingen zien de Hibin-leden in ICT (40%), prefab (34%), logistiek (34%) en duurzaamheid (25%).


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen trapt campagne '#werkenindeinfra' af
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Hibin-leden: stikstof en PFAS remmen de groei
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Transport Compleet Hardenberg 2020 verplaatst vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
The People Group neemt KLIC WIN diensten Fugro over
Nieuwsbericht
PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars
Nieuwsbericht
FNV: Aanpassing PFAS-normering is tijdelijk, duurzame oplossingen nodig
Nieuwsbericht
VolkerWessels maakt Circuit Zandvoort klaar voor komst Formule 1
Nieuwsbericht
Sweco publiceert signaleringskaart PFAS locaties
Nieuwsbericht
Circulair viaduct wint Betonprijs 2019
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Bouwend Nederland: Stikstof en PFAS Maatregelen kabinet kosten te veel tijd
Nieuwsbericht
Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Nieuwsbericht


[Banners]