hierbenik2
Kribverlaging
Foto Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 17-02-2020Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Rijkswaterstaat heeft een bijzondere band met (het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal. Om die band met het gebied te versterken, zijn we op zoek naar ideeën en voorstellen die van toegevoegde waarde zijn voor de mensen die wonen, werken en recreëren rondom het Pannerdensch Kanaal. Heeft u een goed idee? Dien het in.

Het Pannerdensch Kanaal heeft een cruciale functie in het Nederlandse watersysteem. Het is ook een historische plek die samenhangt met het ontstaan van Rijkswaterstaat. Al meer dan 200 jaar werkt Rijkswaterstaat continu aan het optimaliseren van (het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal zodat het goed bevaarbaar en ook bij hoogwater veilig blijft. Momenteel bereiden we de verlaging van kribben en oevers voor. Ook de omgeving is sinds jaar en dag, bij hoog en bij laag water, vergroeid met het Pannerdensch Kanaal. Deze bijzondere band met het gebied willen we graag versterken.

Meedenken gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Rijkswaterstaat nodigt bewoners, buurten, bedrijven, organisaties en overheden uit mee te denken en met ideeën en voorstellen te komen. We zijn op zoek naar ideeën die zijn gericht op een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden: kennis, educatie, recreatie, beleving, sociale relevantie en welzijn, waardering en betrokkenheid.

Doel van de voorstellen
De voorstellen zijn van betekenis voor de mensen die wonen, werken en recreëren rondom het Pannerdensch Kanaal. Ze dragen bij aan het verspreiden en delen van kennis en inzicht (bijvoorbeeld over de bijzondere functie en geschiedenis van het gebied); ze versterken de recreatiemogelijkheden of vergroten de belevingswaarde van het projectgebied. Of ze hebben een sociale functie voor de mensen in het gebied en versterken de waardering voor en de betrokkenheid bij het gebied.

Eisen voorstellen Pannerdensch Kanaal
Rijkswaterstaat bekijkt of de ingebrachte ideeën in aanmerking komen en beoordeelt welk idee of voorstel het beste voldoet aan de gestelde eisen. Mogelijk gaat Rijkswaterstaat naar aanleiding van een ingediend voorstel eerst in gesprek met de indiener om het voorstel nader te bekijken. Als de ideeën niet aan de criteria voldoen, behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor om ze niet in behandeling te nemen.

De eisen waar een voorstel aan moet voldoen zijn:

heeft een directe relatie met het gebied: begin (kop) van het Pannerdensch Kanaal (van splitsingspunt tot aan de onderdoorgang van de Betuweroute)
heeft toegevoegde waarde voor het gebied
vergroot de betrokkenheid bij of kennis over het gebied
heeft een educatieve, recreatieve, sociale of belevingsfunctie (in relatie tot het gebied)
vraagt om een eenmalige investering van Rijkswaterstaat (is er sprake van beheer en onderhoud dan moeten de kosten daarvoor op een andere manier te garanderen zijn)
de investering staat in verhouding tot de toegevoegde waarde die het voorstel biedt.

Beoordelingscriteria
Rijkswaterstaat beoordeelt en scoort de ingebrachte ideeën en voorstellen die in aanmerking komen op basis van de volgende criteria:

duurzaamheid: het heeft een duurzaam effect op de langere termijn (langlopend is beter dan eenmalig)
bereik: hoe groter en diverser de groep die wordt bereikt, des te beter het idee/initiatief scoort
de impact op de directe omgeving is belangrijker dan de impact op verder weg gelegen gebieden
gelijkheid: het voorstel mag niet slechts één partij buitensporig bevoordelen

Procedure indienen voorstel
Tot uiterlijk 31 maart 2020 kan iedereen uit de omgeving ideeën indienen. Mail naar Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) of bezoek de inloopavond op 10 maart 2020. Rijkswaterstaat verwacht geen compleet uitgewerkte voorstellen. Een korte uitleg op een half A4 is al voldoende. Het is wel belangrijk dat duidelijk is wat het doel is van het ingediende idee, wat het inhoudt en op welke manier het aan de eisen en beoordelingscriteria voldoet.

Bekendmaken uitslag
Deze zomer maakt Rijkswaterstaat bekend of er haalbare ideeën bij zitten en welke dat zijn. De resultaten koppelen we terug via de nieuwsbrief en direct naar de indiener.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen trapt campagne '#werkenindeinfra' af
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Hibin-leden: stikstof en PFAS remmen de groei
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Transport Compleet Hardenberg 2020 verplaatst vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
The People Group neemt KLIC WIN diensten Fugro over
Nieuwsbericht
PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars
Nieuwsbericht
FNV: Aanpassing PFAS-normering is tijdelijk, duurzame oplossingen nodig
Nieuwsbericht
VolkerWessels maakt Circuit Zandvoort klaar voor komst Formule 1
Nieuwsbericht
Sweco publiceert signaleringskaart PFAS locaties
Nieuwsbericht
Circulair viaduct wint Betonprijs 2019
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Bouwend Nederland: Stikstof en PFAS Maatregelen kabinet kosten te veel tijd
Nieuwsbericht
Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Nieuwsbericht


[Banners]