hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 15-10-2019Minder grondrisico's dankzij nieuwe website

Hoe kunnen we de risico's van grondverzet in projecten beter beheersen? Met die vraag in het achterhoofd gingen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan de slag.

Het resultaat: de website Minder grondrisico. Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt grond een grote rol. Dit kan tegenvallers in GWW-projecten (Grond-, Weg- en Waterbouw) veroorzaken. Reden is dat de grondsamenstelling tijdens de uitvoering vaak voor verrassingen zorgt. Denk aan vervuiling, explosieven, archeologische vondsten, kabels en leidingen en aan zaken als draagkracht en erosiebestendigheid van vrijkomende klei. Ook uit de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier komt dit naar voren.

In één keer goed
Om deze risico's beter te beheersen, hebben Rijkswaterstaat en marktpartijen samen in kaart gebracht hoe grondrisico's - in de breedste zin - geminimaliseerd kunnen worden en hoe grondverzet in één keer goed kan worden uitgevoerd. De website Minder grondrisico is het veelbelovende resultaat.

Eendrachtige samenwerking
Alle betrokken partijen roemen de eendrachtige samenwerking bij de totstandkoming van de website. Advies- en ingenieursbureau Lievense begeleidde het project. Volgens algemeen directeur Eric van den Broek is het mooie van de website Minder Grondrisico dat het een website is met concrete hulpmiddelen. 'Variërend van een stappenplan tot allerlei 'gereedschappen' om de stappen met goed gevolg te doorlopen. Heel praktisch allemaal.'

Doorpakken
Eén van de marktpartijen die actief aan de ontwikkeling van de site heeft bijgedragen, is Ploegam. Martin Egas, directeur innovatie, is dik tevreden met het resultaat.'Met het stappenplan en de toolkit van Minder grondrisico breng je grondrisico's zo vroeg mogelijk samen in kaart. Zo voorkom je problemen in een later stadium. En mochten er toch problemen ontstaan, dan biedt het stappenplan handvatten om er samen goed mee om te gaan.'

Wederzijds begrip
Ook het bedrijf GMB nam actief deel aan de ontwikkeling van de website. Algemeen directeur Gerrit Jan van de Pol is trots dat het project tot wederzijds begrip heeft geleid. 'We zijn er nu allemaal van doordrongen dat het zich loont om in projecten vroeg met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de benodigde bodemgegevens. En we hebben dit ook goed in het stappenplan op de website Minder grondrisico verwerkt. Pure winst.'

Kennisbron
Volgens Van de Pol is de website ook een goede kennisbron voor iedereen die met grondrisico's te maken heeft. 'De website bevat de gebundelde kennis van markt en overheid en is daarmee ook een soort studieboek.' Hij hoopt dat de website veelvuldig gebruikt gaat worden. 'En mochten er vragen zijn, stel die vooral aan ons door te mailen naar Minder Grondrisico. Wij geven graag tekst en uitleg.' Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen trapt campagne '#werkenindeinfra' af
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Hibin-leden: stikstof en PFAS remmen de groei
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Transport Compleet Hardenberg 2020 verplaatst vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
The People Group neemt KLIC WIN diensten Fugro over
Nieuwsbericht
PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars
Nieuwsbericht
FNV: Aanpassing PFAS-normering is tijdelijk, duurzame oplossingen nodig
Nieuwsbericht
VolkerWessels maakt Circuit Zandvoort klaar voor komst Formule 1
Nieuwsbericht
Sweco publiceert signaleringskaart PFAS locaties
Nieuwsbericht
Circulair viaduct wint Betonprijs 2019
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Bouwend Nederland: Stikstof en PFAS Maatregelen kabinet kosten te veel tijd
Nieuwsbericht
Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Nieuwsbericht


[Banners]