Artikel | Datum: 19-01-2015


Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview met Ton Hesselmans, Projectmanager Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur CROW, Rinus Kuijper, Beleidsstrateeg beheer en onderhoud Provincie Gelderland en Marco Berkhout, Sectormanager Provincie Noord-Holland over iAMPro als dashboard voor assetmanagement.


1. Welke kansen biedt assetmanagement aan professionele beheerders?

Beheerders onderhielden hun assets altijd al op professionele wijze. Assetmanagement biedt de kans om daarin de volgende stap te zetten. Het zorgt ervoor dat je integraler kunt werken en het hele infraproject kunt overzien, in plaats van alleen binnen je eigen segment bezig te zijn. Nu decentrale overheden allemaal moeten krimpen, kan assetmanagement helpen om te focussen op de regievoering. Met de inzet van assetmanagement is het ook mogelijk om een betere afstemming tussen alle partijen te bewerkstelligen. Daarmee is assetmanagement een belangrijke stap in de verdere groei van de overheid in de rol van professioneel opdrachtgever.

Assetmanagement geeft je nog beter inzicht in het spel van investeringen en onderhoudskosten. Daardoor kun je een integrale afweging maken in je prioriteiten. Wat vind ik echt belangrijk en wat moet echt goed zijn? Daarmee biedt assetmanagement een belangrijke ondersteuning bij beleidsafwegingen. Prestaties, kosten en risico's worden gedurende het hele proces gewogen. Je kunt daarmee heel gericht kiezen voor een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte in het stadscentrum, maar dat kost natuurlijk wel extra geld. Assetmanagement maakt zulke keuzes transparanter voor je bestuurder of directeur. Bovendien zorgt assetmanagement voor duidelijke rollen: eigenaar, manager en uitvoerder. Het is achterhaalbaar wie wat heeft voorgesteld en wie waar over moet besluiten.

Het principe van assetmanagement is al geruime tijd gemeengoed in sectoren als de offshore-industrie en is vastgelegd in de ISO 55000. Het is nu ook toepasbaar in de infrastructuur. Zo dwingt assetmanagement tot evaluatie. Daar zijn we als overheden niet heel sterk in. Je legt vast welke keuzes vooraf zijn gemaakt, en wat de doelen zijn. Ook als je gedurende het proces iets aanpast, omdat de situatie anders is dan verwacht, leg je dat vast. Zo worden keuzes bewuster gemaakt.


2. Kunnen overheden met beperkte investeringsmogelijkheden toch kwalitatief onderhoud te plegen? Welke rol kan assetmanagement hierin spelen?<>

Door het toepassen van assetmanagement wordt het hele proces transparant. Je krijgt overzicht van de bouwkosten en de kosten van het onderhoud. Binnen de assetmanagementgedachte wordt je gedwongen om na te denken over de prestaties die moeten worden geleverd, en de risico's van de projecten. Door de driehoek prestatie - kosten - risico toe te passen kun je een afweging maken over het zo efficiënt mogelijk inzetten van middelen. Moet je een plattelandsweg met slijtage opnieuw asfalteren? Je kunt ook de afweging maken dat er erg weinig gebruik wordt gemaakt van die weg en dat het onderhoud dus op een lager pitje kan. Wat wordt er nou echt van verwacht van de weg? Die verwachting is bij een stille plattelandsweg immers anders dan bij een snelweg.


3. Op InfraTech wordt het gezamenlijke kennisportaal iAMPro (infrastructuur AssetManagement Professionals) gelanceerd. Wat is het en voor wie is het bedoeld?<>

iAMPro is letterlijk een portaal waar alle kennis op het gebied van assetmanagement kan worden ontsloten voor alle belangstellende partijen. Het portaal bevat al veel kennis en zal de komende tijd op verschillende onderwerpen groeien. De inhoud van de kennis is sterk gericht op de toepasbaarheid. Het bevat veel praktische tools en applicaties om assetmanagement in je eigen gemeente, provincie of waterschap toe te passen. Een voorbeeld daarvan zijn risicomatrixen. In iAMPro staan afbeeldingen van risicomatrixen, een beschrijving hoe je er mee kan werken, maar ook de ervaringen van andere partijen die al met die risicomatrixen hebben gewerkt. Het platform is er op gericht om kennis te delen; het biedt mogelijkheden om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Partijen kunnen zelf ook nieuwe bijdragen over assetmanagement in iAMPro aanbieden. We zijn echter geen Wikipedia; alle nieuwe informatie wordt voor plaatsing getoetst door een contentgroep. We verwachten dat iAMPro door het open karakter nog gigantisch gaat groeien. Het moet echt een dynamische bron van kennis worden. Daarmee kunnen we ook snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kennis in de toekomst. Omdat iAMPro professionals met elkaar in contact brengt, wordt het makkelijker en sneller om kennis te delen.

Het procesmodel van assetmanagement kent zes stappen. In iAMPro zijn deze stappen opgenomen. Daardoor is het eenvoudig om je weg te vinden in het portaal en kun je snel die kennis vinden die nodig is om jouw specifieke vraag te beantwoorden.

4. Wat is de toegevoegde waarde van iAMPro voor professionele beheerders?<>

Het daadwerkelijk toepassen van assetmanagement door infrastructuur beheerders is volop in ontwikkeling. Er zijn al een aantal goede koplopers te benoemen. Veel van de processtappen bij assetmanagement zijn niet nieuw voor de beheerder, maar verbindende zaken als risicomanagement zijn dat wel. Overheden zijn al heel ver met professioneel beheer, assetmanagement voegt daar belangrijke dimensies aan toe - zoals de afweging tussen kosten, prestaties en risico's. Door iAMPro kunnen we kennis delen, in plaats van zelf het wiel uit te vinden. De belangstelling groeit; de stuurgroep begon bij de provincies, maar nu zijn de waterschappen en een aantal vooraanstaande gemeenten op dit gebied aangehaakt. Ook Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en NLingenieurs, DON Bureau en CROW maken onderdeel uit van de stuurgroep.

iAMPro wordt op woensdag 21 januari om 13:00 uur gepresenteerd op InfraTech tijdens de sessie 'Assetmanagement direct bij de hand'. U kunt zich daarvoor aanmelden op: www.crow.nl/infratech/inschrijven.


Deel dit artikel:                   

Minder grondrisico's dankzij nieuwe website
Nieuwsbericht
Helpdesk stikstof vanaf 14 oktober voor iedereen bereikbaar
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Kustonderhoud Callantsoog van start
Nieuwsbericht
Lichte afname werkvoorraad bouw in juni
Nieuwsbericht
Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot
Nieuwsbericht
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor sterke regio
Nieuwsbericht
Staatssecretaris Van Veldhoven: 'Deel van klimaatbudget naar betonakkoord'
Nieuwsbericht
Unieke bodemdalingsmeetsite in Nederland operationeel
Weblogposting
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Onderhoud infrastructuur eindelijk op de politieke kaart: nú doorpakken
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht
Afname werkvoorraad in de grond- en waterbouw
Nieuwsbericht
Nederlandse techniek voor biologische bodemversteviging voor het eerst toegepast in havengebied Toronto
Nieuwsbericht
Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd
Nieuwsbericht
Van Gelder Telecom neemt B.S.T. Telecom Service & installatie over
Nieuwsbericht


[Banners]